Psicopedagogia

Adolescents -infants

Som ESPECIALISTES en:

 • Trastorns o dificultat de l’aprenentatge
  • Trastorn de l’aprenentatge de la lectura (dislèxia)
  • Trastorn de l’aprenentatge de l’escriptura (disgrafia, disortografia…)
  • Trastorn de l’aprenentatge amb dificultat matemàtica (discalcúlia)
 • TDAH
  • Trastorn per dèficit d’atenció amb inatenció
  • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat i impulsivitat
  • Altres trastorns per dèficits d’atenció no especificats
 • Programes d’intervenció i estimulació de les funcions cognitives
 • Programes d’intervenció i estimulació de les funcions executives