Fisioteràpia i Kinesiologia

Adults – adolescents -infants

 Som ESPECIALISTES en:

  • Fisioteràpia

La Fisioteràpia ajuda a la rehabilitació, la millora i la recuperació de les funcions motores i estructurals. L’objectiu és un alleugeriment de les síndromes doloroses i dels trastorns físics o alteracions que poden estar associades a lesions o malalties.

  • Kinesiologia

La Kinesiologia és un sistema de testatge neuro-muscular que genera una resposta binària, de contracció o de relaxació d’un múscul o cadena muscular, davant un estímul concret. A partir d’aquesta resposta inconscient del cos, podem anar desxifrant la cadena de compensacions-adaptacions que el sistema ha anat creant per a arribar a l’estat de desequilibri o estrès. Basant-se en els principis d’homeostasi i propioceptiu de l’organisme, des de tots els seus nivells: físic, químic, energètic, mental, emocional… Tot hi està relacionat i abordar-ho de manera global potència l’eficiència i l’ eficàcia del treball i dels seus resultats. És per això que amb Kinesiologia podem treballar qualsevol classe de problema, així com donar suport i complementar el treball d’altres professionals (psicòlegs, pedagogs, metges, odontòlegs, terapeutes, etc), aprofitant l’especificitat d’aquest, aportant informació addicional, des d’un altre camp, cosa que ens pot ajudar a ser encara més específics. Sempre personalitzat i adaptat a cada individu i a cada circumstància. El 70 o 80% de la informació que hi ha en el nostre inconscient, ho conformen la ment i les emocions i aquestes precedeixen al cos físic pel qual en moltes ocasions, els problemes físics porten aquests dos components implícits, acumulats en la memòria cel·lular dels teixits. Amb Kinesiologia, podem alliberar-los i aportar benestar i equilibri integral a la persona.